استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

بقعه امامزاده بي بي حكيمه (س) –خواهر امام رضا(ع) در شهرستان گچساران به صورت طبيعي در دل كوه ودر حفره اي محفوظ احداث شده كه در طول سال وبخصوص در ايام نوروز زيارتگاه عده زيادي از سراسر ايران وحتي كشورهاي حاشيه خليج فارس است. در نزديكي امامزاده چشمه آب گرمي وجود دارد كه زائرين از آن براي شفا استفاده مي كنند. اين بقعه متبركه در 100 كيلومتري جنوب غربي گچساران واقع گرديده وداراي جاده دسترسي آسفالته بوده وبهترين زمان زيارت وبازديد از اين مكان زيارتي سياحتي، از ابتداي پائيز تا پايان فروردين ( به لحاظ شرايط اقليمي وهواي گرم) مي باشد.

اين آبشار كه ارتفاع آن تقريباً به طول 10 متر يكي از مهمترين جاذبه هاي طبيعي وتوريستي استان است كه همه ساله پذيراي مهمانان ومسافران زيادي از اقصي نقاط ايران اسلامي مي باشد واز صفا وطراوت باغها وگلهاي معطر اطراف آن وهمچنين آب وهواي طبيعي وسالم آن لذت مي برند. در كنار اين آبشار پارك جنگلي آبشار با امكانات اقامتي پذيراي ميهمانان عزيز مي باشد. آبشار ياسوج در فاصله 3 كيلومتري شمال شهر ياسوج واقع شده وداراي جاده دسترسي آسفاله بوده واز ابتداي نوروز تا اواخر مهر ماه فصل مناسبي جهت تفريح وپذيرايي گردشگران مي باشد

يكي از زيبا ترين عناصر طبيعي استان كهگيلويه وبويراحمد منطقه حفاظت شده دنا مي باشد. كه داراي موزه اي بزرگ از تنوع گياهان وجانوران وپديده هاي طبيعي است. اين منطقه كاملاً كوهستاني است .اختلاف ارتفاع در آن بالغ بر 3000 متر مي باشد وداراي ذخاير آب فراوان وسرچشمه بسياري از رودخانه هاي جنوب ايران است. علاوه برآن منطقه از نظر تنوع گونه هاي گياهي ، خوراكي تزئيني بسيار غني وبا اررزش مي باشد. حيات وحش دنا در واقع سيماي تنوع جانوري زاگرس مي باشد. انواع خرس، پلنگ وپرندگان ناب در اين منطقه قرار دارند. بنا به دلايل اقليمي وپديده هاي با رز زمين شناحتي و اقليمي مورد توجه پژوهشگران زيست شناسي وزمين شناسي است. اين منطقه متصل به ضلع شمالي وغربي وشرقي باغ. شهر سي سخت بوده وجاده دسترسي آسفالته تا شروع منطقه وجود دارد وبهترين زمان بازديد درفصل بهار وتابستان است

داراي جاده دسترسي آسفالته اصلي مي باشد وفصول بهار وتابستان بهترين زمان استقبال از گردشگران عزيز در اين مكان مي باشد دردره اي ميان كوههاي سر به فلك كشيده وپوشيده از جنگلهاي تنومند بلوط وچنار كه دره اي زيبا وسحر انگيز از خلقت بي انتهاي پروردگار نقاشي كرده قرار گرفته است كه آواز خوش پرندگان همراه شرشر جريان رودخانه وهواي لطيف وخنك آرامش بخش روح انسان مي باشد در اين جاذبه هاي بسيار طبيعي كه اردوگاه تفريحي وامكانات اقامتي كوتاه مدت مهيا شده است در فصول بهار وتابستان جاذبه خاص خود را دارا بوده ودر فاصله 16 كيلومتري شمال شهر ياسوج در مسير جاده ياسوج به سي سخت واقع شده است. 

در وصف اين جاذبه همين بس كه هزاران هزار چشم انداز طبيعي ودل انگيز در مقابل ديدگان رهگذران به رقص در آمده وبا نقشها ورنگهاي گوناگون تصويري ماندگار از تابلوي زيباي طبيعت در ذهن نقش مي بندد. در اين تنكه كه امكانات اوليه اقامت موقت گردشگران مهيا شده در فاصله 8 كيلومتري شمال شرق شهر ياسوج در مسير جاده ياسوج به اقليد واقع شده است

استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

بقعه امامزاده بي بي حكيمه (س) –خواهر امام رضا(ع) در شهرستان گچساران به صورت طبيعي در دل كوه ودر حفره اي محفوظ احداث شده كه در طول سال وبخصوص در ايام نوروز زيارتگاه عده زيادي از سراسر ايران وحتي كشورهاي حاشيه خليج فارس است. در نزديكي امامزاده چشمه آب گرمي وجود دارد كه زائرين از آن براي شفا استفاده مي كنند. اين بقعه متبركه در 100 كيلومتري جنوب غربي گچساران واقع گرديده وداراي جاده دسترسي آسفالته بوده وبهترين زمان زيارت وبازديد از اين مكان زيارتي سياحتي، از ابتداي پائيز تا پايان فروردين ( به لحاظ شرايط اقليمي وهواي گرم) مي باشد.

اين آبشار كه ارتفاع آن تقريباً به طول 10 متر يكي از مهمترين جاذبه هاي طبيعي وتوريستي استان است كه همه ساله پذيراي مهمانان ومسافران زيادي از اقصي نقاط ايران اسلامي مي باشد واز صفا وطراوت باغها وگلهاي معطر اطراف آن وهمچنين آب وهواي طبيعي وسالم آن لذت مي برند. در كنار اين آبشار پارك جنگلي آبشار با امكانات اقامتي پذيراي ميهمانان عزيز مي باشد. آبشار ياسوج در فاصله 3 كيلومتري شمال شهر ياسوج واقع شده وداراي جاده دسترسي آسفاله بوده واز ابتداي نوروز تا اواخر مهر ماه فصل مناسبي جهت تفريح وپذيرايي گردشگران مي باشد

يكي از زيبا ترين عناصر طبيعي استان كهگيلويه وبويراحمد منطقه حفاظت شده دنا مي باشد. كه داراي موزه اي بزرگ از تنوع گياهان وجانوران وپديده هاي طبيعي است. اين منطقه كاملاً كوهستاني است .اختلاف ارتفاع در آن بالغ بر 3000 متر مي باشد وداراي ذخاير آب فراوان وسرچشمه بسياري از رودخانه هاي جنوب ايران است. علاوه برآن منطقه از نظر تنوع گونه هاي گياهي ، خوراكي تزئيني بسيار غني وبا اررزش مي باشد. حيات وحش دنا در واقع سيماي تنوع جانوري زاگرس مي باشد. انواع خرس، پلنگ وپرندگان ناب در اين منطقه قرار دارند. بنا به دلايل اقليمي وپديده هاي با رز زمين شناحتي و اقليمي مورد توجه پژوهشگران زيست شناسي وزمين شناسي است. اين منطقه متصل به ضلع شمالي وغربي وشرقي باغ. شهر سي سخت بوده وجاده دسترسي آسفالته تا شروع منطقه وجود دارد وبهترين زمان بازديد درفصل بهار وتابستان است

داراي جاده دسترسي آسفالته اصلي مي باشد وفصول بهار وتابستان بهترين زمان استقبال از گردشگران عزيز در اين مكان مي باشد دردره اي ميان كوههاي سر به فلك كشيده وپوشيده از جنگلهاي تنومند بلوط وچنار كه دره اي زيبا وسحر انگيز از خلقت بي انتهاي پروردگار نقاشي كرده قرار گرفته است كه آواز خوش پرندگان همراه شرشر جريان رودخانه وهواي لطيف وخنك آرامش بخش روح انسان مي باشد در اين جاذبه هاي بسيار طبيعي كه اردوگاه تفريحي وامكانات اقامتي كوتاه مدت مهيا شده است در فصول بهار وتابستان جاذبه خاص خود را دارا بوده ودر فاصله 16 كيلومتري شمال شهر ياسوج در مسير جاده ياسوج به سي سخت واقع شده است. 

در وصف اين جاذبه همين بس كه هزاران هزار چشم انداز طبيعي ودل انگيز در مقابل ديدگان رهگذران به رقص در آمده وبا نقشها ورنگهاي گوناگون تصويري ماندگار از تابلوي زيباي طبيعت در ذهن نقش مي بندد. در اين تنكه كه امكانات اوليه اقامت موقت گردشگران مهيا شده در فاصله 8 كيلومتري شمال شرق شهر ياسوج در مسير جاده ياسوج به اقليد واقع شده است