خبرنامه

                                                                      

            آگهی مزایده

هتل پارسیان  سوئیت اصفهان در نظر دارد، رستوران مشرف به زاینده رود و سی و سه پل خود را با تمام تجهیزات و امکانات به مدت 2 سال از طریق مزایده عمومي به صورت  اجاره واگذار نماید.

لذا متقاضیان محترم می­توانند حداکثر تا تاریخ1397/05/12 جهت دریافت اسناد مزايده به امور اداري هتل مراجعه نمایند.و تا تاریخ 1397/05/14 فیش واریزی به همراه پاکت رزومه و مبلغ پیشنهادی خود را به امور اداری هتل تحویل دهند.

همچنین جلسه مزایده در تاریخ 1397/05/18 در هتل برگزار می شود.


آدرس: اصفهان- ابتدای بلوار آیینه خانه - مقابل سی و سه پل

تلفن 5-36674311-031
اخبار | مزایده ها
اصفهان، ابتدای بلوار آئینه خانه، مقابل سی و سه پل، هتل پارسیان سوئیت
رزرواسیون : 12-36674311-031
نمابر رزرواسیون : 36673872-031
پست الکترونیک : hotel.esf@gmail.com
افتخارات | معرفی شرکت | ماموریت | چشم انداز | استراتژی | اهداف | منشور اخلاقی | چارت سازمانی | اعضای هیئت مدیره | سهامداران | صورت های مالی | استخدام | پروژه ها | شرکت های دانش بنیان |