مزایده

هتل پارسیان سوئیت اصفهان در نظر دارد مغازه پیتزا فروشی و تریای خود به مساحت 80/73 متربه همراه فضای آشپزخانه به مساحت 40/38 متر مربع را  از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال به صورت اجاره واگذار نماید.

متقاضیان می توانند حداکثرتا تاریخ  1396/06/15 جهت دریافت اوراق مزایده و تحویل پاکت های پیشنهادی خود به امور مالی و اداری هتل مراجعه نمایند.

آدرس :اصفهان-ابتدای بلوار آئینه خانه مقابل سی و سه پل

تلفن تماس: 03136674311-5
اخبار | مزایده ها
اصفهان، ابتدای بلوار آئینه خانه، مقابل سی و سه پل، هتل پارسیان سوئیت
رزرواسیون : 12-36674311-031
نمابر رزرواسیون : 36673872-031
پست الکترونیک : hotel.esf@gmail.com
افتخارات | معرفی شرکت | ماموریت | چشم انداز | استراتژی | اهداف | منشور اخلاقی | چارت سازمانی | اعضای هیئت مدیره | سهامداران | صورت های مالی | استخدام | پروژه ها | شرکت های دانش بنیان |