صفحه اصلی > مزایده 
مزایده

هتل پارسیان سوئیت اصفهان در نظر دارد مغازه پیتزا فروشی و تریای خود به مساحت 80/73 متربه همراه فضای آشپزخانه به مساحت 40/38 متر مربع را  از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال به صورت اجاره واگذار نماید.

متقاضیان می توانند حداکثرتا تاریخ  1396/06/15 جهت دریافت اوراق مزایده و تحویل پاکت های پیشنهادی خود به امور مالی و اداری هتل مراجعه نمایند.

آدرس :اصفهان-ابتدای بلوار آئینه خانه مقابل سی و سه پل

تلفن تماس: 03136674311-5