مزایده

هتل پارسیان سوئیت اقلام مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1395/12/16 جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی و اداری هتل مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 03136674311-5


لیست اقلام

صندلی چوبی    57

صندلی فلزی     7

کاناپه دو نفره    8

کاناپه سه نفره   10


اخبار | مزایده ها
اصفهان، ابتدای بلوار آئینه خانه، مقابل سی و سه پل، هتل پارسیان سوئیت
رزرواسیون : 12-36674311-031
نمابر رزرواسیون : 36673872-031
پست الکترونیک : hotel.esf@gmail.com
افتخارات | معرفی شرکت | ماموریت | چشم انداز | استراتژی | اهداف | منشور اخلاقی | چارت سازمانی | اعضای هیئت مدیره | سهامداران | صورت های مالی | استخدام | پروژه ها | شرکت های دانش بنیان |