صفحه اصلی > معرفی هتل > معرفی شرکت > اهداف 
اهداف

         اهداف

1- ارتقاء خدمات هتلداری به سبک مهمان نوازی ایرانی اسلامی

2- متنوع سازی و ارتقاء کیفیت خدمات

3- توسعه سرمایه انسانی و فناوری

4- ارتقاء برند پارسیان و افزایش سهم بازار