صفحه اصلی > معرفی هتل > معرفی شرکت > شرکت های دانش بنیان  
شرکت های دانش بنیان

جذب مشارکت با شرکت های دانش بنیان

شرکت هتل های بین المللی پارسیان در راستای سیاست‌های ابلاغی ، در نظر دارد نسبت به مشارکت و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام نماید. لذا بدینوسلیه از شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه‌ هتلداری فعالیت می‌نمایند دعوت به عمل می‌آید از طریق شماره تلفن 88670605-021  واحد توسعه و سرمایه گذاری شرکت پیشنهادات همکاری خود را ارائه نمایند.